Aktivity SauterRentsch M&A byly převzaté ROSE Group.
ROSE Group zajistí kontinuitu v našem poskytování služeb
v oblasti koupi a prodeje společností.

The activities of SauterRentsch M&A have been taken over by ROSE Group.
ROSE Group will ensure seamless continuation
of our M&A transaction services.

Rose Group Dále / Next